Barkley Move

Barkley Move Image

Mono light grey (SPG), stoffbezogener Sonderpreis, Armlehne 1, Metallfuß chrom matt Nr. 222, Sitzhöhe 45cm
bestehend aus:
2,5AL
LAR
Stellfläche: 278 x 185cm

Barkley Move

Barkley Move Image

Mono light grey (SPG), stoffbezogener Sonderpreis, Armlehne 1, Metallfuß chrom matt Nr. 222, Sitzhöhe 45cm
bestehend aus:
2,5AL
LAR
Stellfläche: 278 x 185cm